Säker förvaring av bohag och ägodelar

30 september 2019 Lily Hansen
Säker förvaring av bohag och ägodelar

Vad gör man med möbler och andra saker som inte får plats? Eller då man helt enkelt inte har möjlighet att förvara själv? Mycket kan hända i livet. Förändrade förutsättningar, flytt eller kanske en längre utlandsvistelse är exempel på tillfällen då det hade varit bra med extra lagringsyta. Det finns kanske en snäll granne eller släkting som kan förvara saker åt dig. En annan möjlighet är att vända sig till ett företag som specialiserat sig på magasinering. Fördelarna med det är flera och det finns ett brett utbud av anpassade lösningar.

 

Många hyr extra förrådsutrymme

Runt om i landet finns möjlighet att hyra förråd för magasinering. Framför allt i storstadsregionerna är utbudet stort och för den som exempelvis behöver hjälp med magasinering i Uppsala finns goda alternativ. En första sökning på nätet ger en bild av vilka du vill anförtro dig åt. Det finns fördelar med att hyra förråd för förvaring av sitt bohag då företagen erbjuder hög säkerhet och förråd i varierande storlekar. Ofta anges förrådets storlek i kubikmeter och inte i kvadratmeter. Det är med andra ord inte bara golvytan i förrådet som är intressant, utan den sammanlagda volymen. Vissa företag erbjuder till och med transporttjänster och flytthjälp.

 

 

Viktigt att känna trygghet vid magasinering

Att tänka på då man letar efter magasineringshjälp är tillgängligheten, det vill säga att man kan komma åt sina saker vid behov, att lokalen är uppvärmd och har jämt temperatur hela året samt att det finns effektiv ventilation för att undvika fuktskador. Det är samtidigt en god idé att kontrollera om det finns larm och vilket försäkringsskydd som ingår. Hur det än är så är man rädd om de saker som skall magasineras. Med en professionell leverantör kan man känna sig både trygg och säker vilket gör att man inte behöver oroa sig för sina ägodelar.

Fler nyheter