Så väljer man rätt kemikalieskåp

17 november 2020 Lily Hansen

Det är viktigt att man förvarar farlig kemi på ett säkert sätt så att den inte kan skada andra eller omgivningen. Det finns särskilda kemikalieskåp för detta. Särskilt inom industrin är det vanligt med farlig kemi som måste förvaras säkert i låsta skåp. Men även en skola kan behöva ett kemikalieskåp att förvara vätskorna i som används i kemiundervisningen. Ska man köpa ett kemikalieskåp finns det lite att fundera över först.

 

Olika slags kemi ställer olika slags krav på förvaringen. Man måste veta vilka slags ämnen som ska lagras. Är de exempelvis frätande, brandfarliga eller har de lätt att explodera? Kanske vissa ämnen reagerar med andra. I så fall kan de inte förvaras tillsammans och man måste då ofta köpa två skåp. Information om hur olika ämnen bäst förvaras hittar man enklast på de säkerhetsblad som man får med förpackningen. Var noga med att läsa dessa instruktioner.

 

Tänk på placering, storlek och ergonomi

Beroende på vad för slags verksamhet man använder kemin i kan den ibland behöva förvaras utomhus och då måste skåpet tåla detta. Men det kan också vara viktigt med ett skåp som är ergonomiskt anpassat så att arbetsställningen fungerar. Speciellt om man öppnar skåpet ofta varje dag. Också mängden kemi har betydelse då det finns kemikalieskåp i flera olika storlekar. Genom att välja ett skåp med en glasdörr ser man enkelt hur mycket kemikalier som finns kvar. 

 

 

Olika kemikalier ställer olika krav 

Vissa kemikalier kräver också att skåpet är ventilerat med en fläkt. Detta för att giftiga ångor som kan läcka ut ur öppnade förpackningar kan ledas ut på ett säkert sätt. Är ämnen däremot frätande måste skåpets uppsamlingskärl klara detta. De måste vara tillverkade av tåliga material som klarar ett läckage utan att skadas. Beroende på verksamhet och vilka slags kemikalier som man ska förvara kan skåpet också behöva vara låsbart.

Fler nyheter