Gör en långsiktig ekonomiska planering

04 maj 2020 jonas olsson
Gör en långsiktig ekonomiska planering

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening är det mycket att tänka på i förvaltningen av fastigheten och att själv sköta allt är i stort sett omöjligt. Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är det även ett stort tidskrävande ansvar. Bättre är då att låta ett pålitligt förvaltningsföretag ta hand om både den tekniska och ekonomiska förvaltningen. En bra förvaltning av fastigheten gör att de boende trivs, men en välskött förvaltning ökar även fastighetens värde. Att få hjälp med att göra upp en långsiktig plan för hur fastigheten kan vårdas och underhållas på bästa sätt underlättar även den ekonomiska planeringen för framtiden.

 

Ekonomi är en viktig del av fastighetsförvaltningen

Den ekonomiska delen av fastighetsförvaltningen är något som många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar upplever som både betungande och svårt. Men det finns företag specialiserade på ekonomisk förvaltning i Stockholm och som är proffs på siffror. De kan hjälpa till med ekonomiska rapporter, kalkyler och prognoser. Göra bokslut och kassaflödesanalyser och sköta kontakten med Skatteverket och se till att deklarationen görs och lämnas in i god tid. Andra saker som kan ingå är att ta in hyror, upprätta och sköta om lägenhetsregistret samt att hantera den interna bostadskön.

 

 

En heltäckande ekonomisk och teknisk förvaltning lönar sig oftast i längden

Att sköta om en fastighet på bästa sätt är ett tidskrävande arbete och stort ansvar. Att därför ta hjälp av ett förvaltningsföretag är ett måste. Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening bestämmer man själv vilka tjänster som ska ingå i avtalet. Några väljer att sköta bokföringen själva och tar bara hjälp med bokslutet. Andra vill inte handskas med några siffror alls och väljer därför heltäckande ekonomisk förvaltning. Som med så mycket annat är det förstås en fråga om ekonomi. Men långsiktigt lönar det sig oftast att ta hjälp av en förvaltare i alla moment. Men det kräver självfallet även ett förvaltningsföretag med långsiktig bostadsförvaltning.

Fler nyheter