Virussanering på arbetsplatser

25 februari 2021 patrick pettersson

Coronapandemin har verkligen lärt oss vikten av god handhygien och att hålla avstånd, men också hur viktigt det är med virussanering i lokaler där det vistas mycket människor. För att förhindra smittspridning av exempelvis kräksjuka, influensa och covid-19, och säkerställa en god arbetsmiljö, så att både anställda och besökare kan vistas i lokalen säkert, kan det vara bra att då och då göra en virussanering. 

En virussanering är inte samma sak som en kontorsstädning utan kräver helt andra kemiska vätskor för att ta död på eventuella virus. Under sjukdomstider är det extra viktigt att regelbundet städa och sanera ytor som man ofta tar på som ledstänger, dörrhandtag, strömbrytare, hissar och toaletter. 

Genom att städa kontaktytor med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider eller virkon, tar man död på eventuella virus och förhindrar att personer som vistas i lokalerna blir sjuka och för smittan vidare.

 

 

Förhindra att virus sprids mellan kontaktytor

En virussanering har stor positiv påverkan på hälsan och minskar sjukskrivningar effektivt. Den är med andra ord bra både för medarbetare och företag. Det går att själv utföra en virussanering om man har tillgång till rätt desinfektionsmedel, skyddsutrustning och vet hur man effektivt rengör arbetslokaler efter ett särskilt schema. Saneringen måste nämligen ske i etapper och med rätt hjälpmedel. 

Trasor och handskar måste också bytas efter varje kontaktyta, annars riskerar man att istället sprida smittan mellan ytorna. Det är viktigt att allt förbrukningsmaterial som eventuellt har varit i kontakt med virus också tas tillvara på ett säkert sätt och kasseras som riskmaterial. 

Det är krångligt att själv utföra en virussanering och det är lätt att det blir fel. Därför väljer de flesta företag och arbetsplatser att anlita en aktör utifrån som är specialiserad på virussanering. Eftersom priserna kan variera är det bra att begära in offerter från mer än en aktör: https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering.

Fler nyheter