Positioneringskuddar för olika behov

31 juli 2021 william eriksson

I vissa fall finns det positioneringsproblem och de kan lösas med olika kuddar, så kallade positioneringskuddar. Dessa kuddar ger en mängd olika flexibla lösningar beroende på individens specifika behov. Kuddarna är tunga vilket innebär att de håller dig på plats där de placerats och ger då stöd och stabilitet till den position användaren har placerats i. 

Det finns ett stort utbud av positioneringskuddar för olika behov. Det finns kuddar som passar för bland annat säng, stol och vatten, användningsområdena är många. Det finns till och med kuddar som används inom tandvården för att ge patienten stöd och trygghet. Det finns kuddar för både barn och vuxna.

Positioneringskuddarna är framtagna utifrån allmänna positioneringsprinciper och i samarbete med särskilda enheter inom neurologiskt skadade patienter och patienter med demens. Kuddarna rekommenderas inom neurologi, smärtpatienter, palliativ vård, bariatri och agiterade användare. Materialet behåller sin form för att ge stabilitet samt en stor stödyta och tryckfördelning.

 

Hygienkuddar

Kuddarna används vid positionering i våt miljö. Att bli tvättad i en hygienstol eller på en duschbrits är en utsatt situation som kan leda till att vårdpersonal och brukare kan känna sig otrygga. Det kan bero på att hjälpmedlen som finns inte passar till brukaren. Med hygienkuddar går det att fylla ut de mellanrum som finns i hjälpmedlet och göra det stabilare.

 

 

Flytkuddar 

Flytkudddar används i olika former av vattenterapi och används som flythjälp och positionering för personer med funktionsnedsättning. Dessa kuddar ger brukaren en avslappnad position i vatten och trygghet. Flytkraften är stor vilket ger näst intill obegränsad möjlighet till individuell anpassning, det bidrar till att brukaren får en positiv upplevelse. 

Tillsammans med en assistent är risken mycken liten att brukaren glider ur kuddarna vilket ger en trygghetskänsla. En assistent, arbetsterapeut eller sjukgymnast kan övervaka och hjälpa brukaren på lite avstånd och kan därmed undvika påträngande kroppskontakt.

Fler nyheter