Marknadsundersökningar kan hjälpa ditt nystartade företag

27 november 2021 jonas olsson

editorial

I uppstarten av ett företag är det bra att ha en tydlig bild av vad konsumenterna vill ha. Det kan också handla om att en ny produkt eller tjänst ska lanseras. Om du gör lite research kan du lättare utveckla produkter och tjänster så att de stämmer överens med potentiella kunders önskemål.

Att uppfylla allas önskningar går förstås inte eftersom alla vill olika saker. Men genom att utforska konsumenternas önskningar kan du få vissa ledtrådar till vad som kan vara ett säljande koncept. Kanske upptäcker du en spännande nisch som en grupp konsumenter efterfrågar och som inte redan verkar finnas på marknaden.

Marknadsundersökningar är ett sätt att få en inblick i blivande kunders önskelistor. I en sådan kan du ställa frågor om allt du vill veta inför utvecklingen av produkten eller tjänsten. En marknadsundersökning är lätt att få ut till många människor på en gång och därför kan man få en väldigt bra översikt över en kundgrupps önskningar.

 

image

 

Att tänka på vid utformningen av en marknadsundersökning

Glöm inte att ta reda på mer om hur man skapar bra marknadsundersökningar. Det du spontant tror att du vill veta är inte nödvändigtvis samma saker som du faktiskt behöver veta. Du vill nog inte gärna missa någon aspekt som är viktig för kunden. 

Frågorna behöver också vara rätt formulerade. En risk som finns är till exempel att frågorna blir ledande. Har man frågor med färdiga svarsalternativ kan det också finnas en risk att någon värdefull insikt inte kommer fram eftersom svaren är begränsade till det du redan har tänkt på. Var därför noga med hur undersökningen utformas.

Är du intresserad av att göra en marknadsundersökning men vet inte hur du ska gå till väga? Exquiro är ett av många företag som kan hjälpa dig med marknadsundersökningar. Du kan läsa mer om dem på http://www.exquiro.se/.

Fler nyheter