Livsnödvändiga försändelser av läkemedel

07 september 2018 Matilda Olsson
image

Läkemedelsbranschen är enormt stor och sysselsätter människor över hela världen. Bara i Sverige så jobbar omkring 20 000 personer i denna bransch och exporten för läkemedel står för ca 6 % av intäkterna för export i Sverige. Den totala summan för detta ligger på ca 37 miljarder kronor. Vem om helst får givetvis inte hantera och sälja läkemedel, utan för att få göra detta och marknadsföra läkemedel måste man ha tillstånd från läkemedelsverket. Idag finns det omkring 4400 olika sorters läkemedel i Sverige. Läkemedel är till för att lindra, bota eller förebygga sjukdomar och olika symptom och är helt avgörande för överlevnaden i en del fall.

Då läkemedel i vissa fall är skillnaden mellan liv och död är det oerhört viktigt med en pålitlig och säker leverans av detta. Det är också viktigt att de läkemedel som fraktas inte hamnar på villovägar och hamnar i fel händer. För att de ska kunna fraktas på det allra bästa och säkraste sättet har Schenker arbetat fram en särskild supply chain-lösning som säkerställer att produkterna kommer fram säkert dit de ska och att de dessutom håller rätt temperatur hela vägen. Vissa läkemedel bör även förbrukas inom en viss tid varför Schenker säkerställer att de kommer fram inom denna tidsram. Mer info finns på https://billigtpaket.se/schenker

Det är inte bara läkemedel som är känsligt att skicka utan även medicinsk utrustning, som också kan vara avgörande att det kommer fram i helt skick. Läkemedel eller medicinsk utrustning som skadas på det sätt att det inte längre är brukligt kan även det vara livsavgörande och får inte hända. Därför garanterar Schenker produkternas säkerhet genom särskilda övervakningsmetoder, total spårning av leveransen, biologiska läkemedel fraktas i slutna kylkedjor och att alla rättsliga bestämmelser följs. Alla anläggningar som hanterar dessa känsliga försändelser är certifierade och endast utbildad och kvalificerad personal med GDP- utbildning arbetar med detta.

Fler nyheter