En geoteknisk undersökning är en viktig del på vägen till drömhuset

06 april 2022 Cecilia Olsson

Att bygga ett alldeles eget hus som har precis allt som önskas och behövs är en dröm för många. Det är långt ifrån lätt, och vissa gånger rent omöjligt, att hitta ett befintligt hus som har allt man drömmer om. Därför är det vanligt att istället bygga ett hus från grunden där allt som önskas finns inkluderat i ritningen. Det är dock inte enbart behoven hos de som ska bo i huset som är avgörande för hur ritningen ska se ut, det handlar även om att bygga ett stabilt och hållbart hus, vilket innebär att man också behöver ta hänsyn till annat runt omkring.

En geoteknisk undersökning ger information om markens egenskaper

Marken som huset ska stå på kan se ut på många olika sätt och finns det inte sedan tidigare någon bebyggelse på tomten så kan det finnas krav på att göra en geoteknisk undersökning för att få bygglovet beviljat. Det är viktigt att veta hur marken ser ut under ytan innan man börjar bygga ett helt hus. Är det till exempel väldigt mjuk mark på tomten så kan det bli aktuellt att påla för att stabilisera konstruktionen.

geoteknisk undersökning

Vid pålning går man ner genom den mjuka marken för att få bärkraft till huset. Det gör att husets grund kommer att vila på berg eller fast botten istället för jorden. Om man inte gör någon markförstärkning vid byggnation på mjuk mark så finns det stora risker för att huset kommer drabbas av sättningsskador. Med en geoteknisk undersökning kan man få reda på vilka förutsättningar som finns på tomten och få förslag på bästa möjliga grundläggningslösning.

Geotekniska undersökningar i Stockholms län

Geogrund är ett företag med lång erfarenhet av geotekniska undersökningar. De hjälper både företag och privatpersoner med nödvändiga undersökningar inför en byggnation och ger välgrundade förslag på vilken husgrund som är det bästa alternativet på den aktuella tomten. Geogrund ger goda förutsättningar för att man ska kunna få en riktigt stabil grund.

Fler nyheter