Det kan ofta behövas professionell hjälp vid trädfällning i Malmö

18 oktober 2021 Cecilia Olsson

editorial

Ibland kan man känna sig tvungen att fälla ett träd på sin tomt. Det kan till exempel handla om att trädet är sjukt, har drabbats av röta, är väldigt skadat eller att det står vägen för en byggnation. Ett sjukt, försvagat eller skadat träd kan innebära en fara eftersom man aldrig vet hur instabilt trädet är. För att ta reda på hur trädet faktiskt mår samt om det finns något man kan göra för att rädda det så kan det vara klokt att boka en trädbesiktning, eftersom det är väldigt onödigt att fälla ett träd som hade kunnat återhämta sig från röta, sjukdom eller en skada.

Utan kunskap och erfarenhet kan trädfällning vara en mycket farlig uppgift

Det är dessutom säkrast att anlita proffs som kan fälla trädet på ett säkert sätt utan att riskera skada på människor, djur, natur eller materiella ting i dess närhet. Att hantera en motorsåg högt uppe i ett träd kräver erfarenhet, kunskap och framförallt säkerhetstänk för att undvika skador samt kunna utföra arbetet på bästa sätt. Handlar det dessutom om träd i tätbebyggda områden så kan man addera ytterligare en försvårande faktor till jobbet. 

Arborister kan hjälpa till med trädfällning i Malmö

Ska man till exempel fälla ett träd i Malmö så kan man ta hjälp från Alias Arborist. De har lång erfarenhet av att fälla träd i Skåne och är väldigt noga med säkerheten. De erbjuder sektionsfällning, markfällning eller fällning via skylift. Den vanligaste metoden Alias Arborist använder sig av är sektionsfällning, vilket innebär att trädet avverkas i delar och firas ned till marken, bit för bit. Förutom att de kan fälla träd så erbjuder Alias Arborist även trädbesiktning samt trädbeskärning, det gör att man kan ta reda på trädets status samt åtgärda eventuella fel innan man väljer den oåterkalleliga åtgärden att fälla trädet.

Fler nyheter