Därför ska man göra en rörinspektion

06 oktober 2020 jonas olsson

En rörinspektion görs ofta då man upplever problem med avloppet, som exempelvis stopp, dålig lukt eller att det tar tid för vattnet att rinna ner i handfat eller diskho. Vid en rörinspektion använder man sig av en liten kamera som videofilmar rören på insidan. Då ser var problemen sitter och om det kanske är ett föremål eller en fettklump som har fastnat. 

Smuts, avlagringar, fett och föremål som ofta sätter sig i rören och täpper till dem sliter på rören och leder ibland även till vattenläckor och fuktskador. Kameran som används vid rörinspektionen visar exakt var problemen sitter så att man lätt kan åtgärda dem med reparationer eller en stamspolning. Detta gör att man många gånger hinner åtgärda felen innan vattenläckor och andra problem uppstår. 

Ta reda på hur rören är dragna inför renoveringen

En rörinspektion är även bra att göra inför en relining eller ett stambyte då det kan saknas riktiga ritningar. Många äldre byggnader har ofta felaktiga ritningar och skisser över sitt rörsystem. Genom en rörinspektion kan man med hjälp av avancerad teknik ta fram en ny karta över rörens tjocklek och hur stammarna är dragna i fastigheten. Få mer info här:https://www.xn--rrinspektion-4ib.nu/.

 

 

Rörinspektion inför en försäljning

Regelbunden stamspolning är att rekommendera då smuts och avlagringar sliter på rörsystemet och gör att det får en kortare livslängd. Det kan vara en bra idé att samtidigt göra en rörinspektion. Detta för att se om rören är i bra skick eller om det är någon del som behöver bytas. 

När man gör en rörinspektion upprättas det tillsammans med filmningen av rören ett protokoll som beskriver rörstammarnas skick. Detta material ska man spara då det även kan användas vid en eventuell fastighetsförsäljning. Dokumentationen kan bevisa att rörstammarna är i gott skick och gör då troligtvis att man får ut ett bättre pris.

Fler nyheter