Avloppsanläggningar för att bli av med det

16 januari 2022 Lily Hansen

editorial

Avlopp och avloppsanläggningar har anor så långt tillbaka som till antikens Rom som fortfarande står idag. Det är ett testamente till hur viktigt det har varit för människan att ta hand om sina spillningar och andra vätskor. Avloppsanläggningar är något av en värdemätare för en civilisation och visar på en utveckling som ständigt pekar framåt mot ett modernt samhälle.

Medeltiden kallas bland annat för ”The dark ages” och mycket av det beror på att mänskligheten gick tillbaka i sin utveckling. Det började med att Rom föll och med det viljan att lära sig läsa och skriva och med det även kunskapen om avloppsanläggningar.

Sjukdomar ökade lavinartat under medeltiden och den svarta pesten blev kulmen på det hela. Mycket av detta är ett direkt resultat av att man inte kunde ta hand om sin avföring på ett viktigt sätt då man hade ignorerat den kunskap som romarna besatt om avloppsanläggningar. Istället använde man dessa konstruktioner till att bygga annat med och som ett resultat ökade dödligheten.

 

image

 

Dagens avloppsanläggningar

Dagens avloppsanläggningar kan du ser bra modeller på här: http://www.kollandagrus.se/entreprenadarbeten/avloppsanlaggningar/. De måste konstrueras i en lutning på 1%, ett så kallat självfall, när man lägger ledningen. Detta motverkar stopp i rören som kan ske om lutningen är för liten. Om lutningen däremot är för stor så rinner vattnet för snabbt för att komponenterna ska klara av det.

Tack vare hårdare miljökrav i dagens samhälle så har de äldre avloppsanläggningarna med en slamavskiljare med infiltration i markbädden blivit obsoleta. Nu installerar man istället minireningsverk som är billiga i drift och som kan uppnå de miljökrav som ställs idag. Avloppsanläggningar har varit med mänskligheten länge. Endast i perioder då vi fallit ner i avgrunden vad det gäller studier och kunskap, och hängett oss åt våra primala lustar och dekadens, har det lagts åt sidan med förödande konsekvenser.

Fler nyheter