Asylsökande blir nysvenskar

05 september 2019 patrick pettersson
Asylsökande blir nysvenskar

Många svenskar har misstroget läst om ensamkommande asylsökande flyktingar. Det visar sig att många av de asylsökande, som fått hjälp av svenskar, har kommit bra in i samhället. Men det är inte alldeles lätt. Tänk själv att komma till ett land där man kanske inte ens kan alfabetet, när man flytt från krig och misär. Man är helt utlämnad åt andra människors välvilja, till och med för att köpa en bussbiljett, och förstår inte vad som sägs. Man måste få hjälp med ansökan om asyl, exempelvis av en advokat som är specialiserad på asylrätt i Göteborg. 

 

 

Snabb integration

 

Om man kommer hit och söker asyl, fristad, i Sverige, kan man komma in i det svenska samhället snabbare om man får hjälp av andra. Man har rätt till bidrag, pengar till uppehälle, den första tiden i Sverige. Genom kompisar kan man få chans till enkla jobb, och om man har en utbildning redan, måste man intensivläsa svenska så att man kan prata, göra sig förstådd och fylla i blanketter. Kontakta en advokat, som tillvaratar dina intressen. Ensamkommande flyktingbarn, alltså personer under 18 år, kan i vissa fall få en advokat betald av staten. Advokaten hjälper till med myndighetskontakter, och i vissa fall överklagande av myndigheternas beslut. 

 

Advokaten kan tipsa

 

Advokaten berättar vilka rättigheter som finns och ger också tips och råd om olika möjligheter till hjälp, både ekonomiskt och socialt. Många advokater talar också arabiska och engelska. Röda Korset har en omfattande hjälpverksamhet för att få nyanlända att lära sig språket. Det ordnas studiecirklar, träffar med språkvänner där svenskar träffar invandrare, och mycket mer. Även biblioteken och kyrkan kan vara bra ställen att gå till för att komma in i samhället. Många ensamkommande flyktingmän arbetar nu inom hemtjänsten, för de är redan vana vid att hjälpa sina äldre. Advokaten visar vägen och hjälper till med alla blanketter.

 

Fler nyheter