Anlita advokat för migrationsrätt i Göteborg

17 oktober 2021 Lily Hansen

editorial

Det är mycket att tänka på för den som vill flytta till Sverige, och kanske också en helt ny kultur att förhålla sig till. För att få nödvändiga tillstånd för att bo och jobba här är det därför bra att du anlitar en advokat som kan fylla i alla papper och ge dig information på ett korrekt sätt. 

 

Migrationsrätt i Göteborg är en viktig angelägenhet för en advokat, för man måste fylla i blanketterna rätt, så att inte ärendet försenas. En person som flyttar hit behöver uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Så småningom behöver man också ett svenskt körkort. 

Bevakning av ärendet

Din advokat för migrationsrätt bevakar ditt ärende, så du har en personlig trygghet att dina ansökningar inte glöms bort. Fyller man i rätt från början behövs det sällan kompletteringar, men Migrationsverket kan ställa frågor, och du kan hänvisa till din advokat. 

Om det blir ett felaktigt beslut från myndigheten, kan man överklaga, och då hjälper advokaten till med det också. Du får tips och råd om ansökningar även när det gäller utbildning och jobb, och advokaten kan hänvisa dig till olika myndigheter och instanser. 

 

Flytt på grund av många orsaker

Kanske vill du studera här, eller arbeta inom ett visst område där Sverige behöver arbetskraftsinvandring. Kanske vill du bo här för att bilda familj med någon från Sverige. Många som flyttar till Sverige är flyktingar, men det finns också migration utan att det är någon speciell dramatik. 

Man har rätt att bosätta sig i något annat land, om förutsättningarna är de rätta. Det krävs till exempel att man kan försörja sig själv, och advokaten kan ge dig all information om de gällande och aktuella reglerna i Sverige. Den advokat du väljer arbetar för din sak, så att din flytt till Sverige blir så lyckad som möjligt, och att du snabbt kommer in i vardagliga rutiner.

Fler nyheter