Advokat i Helsingborg med mångårig erfarenhet

19 januari 2021 Cecilia Olsson

Då man talar om advokater är det många som tänker att man endast anlitar sådana när man är anklagad för ett brott, men det finns många fler tillfällen då man kan vara i behov av juridisk hjälp. Det kan till exempel vara ett företag som behöver hjälp med affärsjuridiska frågor eller en privatperson som behöver hjälp med att upprätta ett testamente eller äktenskapsförord. Har man att göra med sådant som berör juridiska frågor kan det vara säkrast att ta hjälp från yrkeskunniga som ser till att allt blir rätt.

Se till att juridiska dokument är i sin ordning

Vid upprättande av testamente finns det många saker man måste tänka på och vara tydlig med för att undvika frågetecken eller tvister hos efterlevande. Det finns dessutom ett antal formkrav som testamentet måste uppfylla för att det ska vara giltigt, därför är det alltid säkrast att ta hjälp av någon som besitter juridisk expertis. Det samma gäller om man tänkt upprätta ett äktenskapsförord eller ett samboavtal, med tydliga och korrekta dokument kan långdragna tvister och problem undvikas.

Stöd och hjälp till företagare

För företagare kan det finnas stort behov av att få hjälp inom olika affärsjuridiska områden. Det kan till exempel gälla stöd i juridiska frågeställningar och konflikter. Detta kan underlättas med en professionell rådgivare som kan hjälpa till med allt från enklare tvister till mer komplicerade affärssammanhang. 

Advokatbyrå i Helsingborg

Advokatbyrån Wagenius och Gustafsson i Helsingborg strävar alltid efter att ge sina klienter full service och kan bistå med expertis inom rättsområden såsom affärsjuridik, arbetsrätt, testamente, fastighetsrätt, familjerätt, entreprenadrätt, bolagsrätt och avtalsrätt. De kan hjälpa till i förebyggande syfte eller då man behöver hjälp att ta sig ur en besvärlig situation. Wagenius och Gustafsson iakttar trohet och lojalitet gentemot klienter samt strikt sekretess beträffande deras angelägenheter.

Kontakta Wagenius och Gustafsson om du behöver en kunnig advokat i Helsingborg. De hjälper huvudsakligen små och medelstora företag men tar sig även an börsnoterade företag, stiftelser och föreningar samt privatpersoner.

Fler nyheter